Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Fort III Pomiechówek – przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego terroru" – Pomiechówek 28 września 2019 r.

Wojenna historia Fortu w Pomiechówku wiąże się z tragicznymi losami rodzin przesiedlonych w 1941 r. z okolic Płońska, Sochocina i Nasielska oraz represjami wobec ludności żydowskiej. Jednak najtragiczniejszy moment w dziejach Fortu przypada na okres funkcjonowania więzienia śledczego niemieckiej Tajnej Policji Państwowej, Oddział w Ciechanowie/Płocku. Fort stał się wówczas miejscem masowych egzekucji i martyrologii więźniów. Podczas konferencji omówione zostaną dokumenty dotyczące więźniów Fortu III w Pomiechówku, między innymi cenne materiały przechowywane w zasobie Archiwum IPN. Podczas obrad prezentowane będą także relacje świadków historii – ofiar i ich krewnych, przybliżające nieznane fakty z funkcjonowania obozu. Celem konferencji jest również pokazanie działań różnych instytucji na rzecz upamiętniania ofiar niemieckich zbrodni w Forcie III Pomiechówek.

 

PROGRAM

 

28 września 2019 r.
Publiczne Przedszkole „Pod Dębami”

ul. Nasielska 3, Pomiechówek

 

9.30 –10.00 Rejestracja uczestników

 

I. Powitanie gości

  • 10.00 –10.20 dr Jarosław Szarek (Prezes IPN), Dariusz Tomasz Bielecki (Wójt Gminy Pomiechówek), mec. Piotr Jeżółkowski (Prezes Zarządu Fundacji Fort III Pomiechówek)

II. Prelekcje

  • 10.20 –10.40 dr Piotr Oleńczak (Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, członek Rady Fundacji Fort III Pomiechówek), Zarys historii Fortu III Pomiechówek
  • 10.40 –11.00 Janusz Piwowar, Dorota Grzechocińska (AIPN), Więzienie w Pomiechówku w świetle zachowanych akt niemieckiej tajnej policji państwowej w Ciechanowie/Płocku
  • 11.00 –11.20 Piotr Kędziora-Babiński (BUWiM IPN), Prace archeologiczno-ekshumacyjne Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN na terenie Fortu III w Pomiechówku w latach 2018-2019
  • 11.20 –11.40 Marta Janczewska (ŻIH), Dokumenty dotyczące obozu dla Żydów w Forcie III w Pomiechówku zachowane w Archiwum Ringelbluma (Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego)

11.40 –12.00 Przerwa kawowa

  • 12.00 –12.20 Marzena Kruk (Dyrektor AIPN), Archiwum Pełne Pamięci – projekt realizowany w ramach Archiwum IPN
  • 12.20 –12.40 mec. Piotr Jeżółkowski (Prezes Zarządu Fundacji Fort III Pomiechówek), Baza Więźniów i wspomnienia rodzin jako źródła wiedzy o Forcie III i jego ofiarach
  • 12.40 –13.10 Rafał Pękała (BEN IPN), Relacje świadków historii Fortu III-prezentacja notacji 
  • 13.10 –13.30 dr Marek Tadeusz Frankowski, Sadystyczny system przesłuchań i warunki życia więźniów elementem terroru personalnego i strukturalnego wobec Polaków i Żydów więzionych w Forcie III w Pomiechówku

13.30 –14.20 Przerwa obiadowa

 

III. Panel dyskusyjny

  • 14.20 –15.00 Fort III Pomiechówek – wczoraj, dziś, jutro...

 

do góry