Nawigacja

Aktualności

29 kwietnia 1945 roku wojska amerykańskie wyzwoliły obóz koncentracyjny w Dachau

Dnia 29 kwietnia 1945 r. żołnierze 7 armii gen. Pattona wyzwolili obóz koncentracyjny w Dachau w Niemczech. Był to pierwszy nazistowski obóz, który został założony 22 marca 1933 r. z rozkazu Heinricha Himmlera. Wdrożony przez komendanta obozu Theodora Eicka restrykcyjny system zarządzania i regulaminy  stały się wzorem dla innych hitlerowskich kacetów.

 

Na początku do KL Dachau trafiali przeciwnicy reżimu nazistowskiego. Umieszczani tam byli głównie komuniści, socjaldemokraci, homoseksualiści, Żydzi czy też Romowie. W późniejszym okresie KL Dachau stało się również miejscem kaźni Polaków, a szczególnie polskiej inteligencji i duchowieństwa. W Dachau przeprowadzano, także na polskich kapłanach, eksperymenty pseudomedyczne m.in. w zakresie tyfusu plamistego, malarii, gruźlicy, krzepnięcia krwi oraz wpływu zmiany ciśnienia na ludzki organizm. W ciągu istnienia przez obóz przeszło łącznie ponad 200 tys. osób, a zmarło ponad 41 tys. 

 

Jednym z więźniów obozu położonego nieopodal Monachium był Jan Batory. Po wojnie, na podstawie ewidencji KL Dachau, opracował kartotekę zmarłych więźniów oraz osób, które przebywały w obozie. Na kartach Jan Batory zawarł takie informacje jak:  imię i nazwisko więźnia, datę urodzenia,  miejsce urodzenia/zamieszkania, numer obozowy, datę śmierci lub datę i nazwę obozu, do którego więzień został przeniesiony. Po jego śmierci kartoteki zostały pozyskane przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i obecnie wzbogacają zasób archiwum IPN. 

do góry