Nawigacja

O nas

SZANOWNI PAŃSTWO!

„Mając na względzie zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu”, jak napisano w preambule do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na początku 2014 r. na mocy decyzji Prezesa IPN utworzono Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej.
 
Głównym naszym zadaniem jest pomoc rodzinom, które poszukują informacji o losach bliskich represjonowanych przez III Rzeszę oraz Związek Sowiecki w latach 1939-1956. Dzięki zgromadzonemu zasobowi archiwalnemu oraz dostępnym w Instytucie unikatowym bazom danych jesteśmy często w stanie je odtworzyć.
 
Z funkcjonowaniem Centrum wiąże się uproszczenie zasad udzielania informacji i udostępniania dokumentów – zapytanie o losy wojenne członka rodziny można do nas przesłać drogą mailową, tradycyjną pocztą, a obecnie również poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na niniejszej stronie. Nasze działania mają szersze perspektywy. Poza udzielaniem informacji dotyczących ofiar II wojny światowej istotnym elementem naszej działalności jest gromadzenie dokumentacji źródłowej. Obecnie odbywa się to w ramach współpracy z zespołem  odpowiedzialnym za projekt Archiwum Pełne Pamięci.
 
Niezwykle cennym uzupełnieniem zasobu archiwalnego są elektroniczne bazy danych: aplikacja dotycząca ofiar represji niemieckich, pozyskana od Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service, ITS) w Bad Arolsen w Niemczech oraz przejęte z Fundacji Ośrodka KARTA bazy danych programu „Indeks Represjonowanych”, dokumentującego losy obywateli polskich represjonowanych przez ZSRS. Wśród wykorzystywanych pomocy znajduje się również ogólnodostępna internetowa baza danych Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (http://straty.pl/), która prowadzona jest przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie i nadzorowana przez IPN.  
 
Każdego roku wpływają do nas tysiące zapytań. Dzięki nowoczesnym narzędziom poszukiwawczym oraz coraz większej wiedzy na temat zgromadzonej dokumentacji udaje się nam pomóc rodzinom, które przez dziesięciolecia nie były w stanie poznać losów swoich bliskich.
do góry