Nawigacja

Aktualności

#Poszukiwani bliscy Mieczysława Bąkowskiego

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz Arolsen Archives poszukują krewnych Mieczysława Bąkowskiego, urodzonego 25 listopada 1918 r. w Poznaniu.

Poszukiwania prowadzone są w ramach projektu #StolenMemory, który ma na celu zwrócenie rodzinom zachowanych pamiątek po byłych więźniach obozów koncentracyjnych: https://arolsen-archives.org/pl/nauka-uczestnictwo/wystawy-i-kampanie/stolenmemory/

Mieczysław Bąkowski był fryzjerem, zamieszkały w Buxtehude przy Hauptstraße 21, w 1940 roku pracował u Wilhelma Priggego w Regesbostel. Deportowany przez SS do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie został zarejestrowany pod numerem E-1552, jako więzień wychowawczy.  W maju 1942 roku Mieczysław Bąkowski został zwolniony, ale już w październiku znalazł się w areszcie w Hamburgu, gdzie był przetrzymywany przez pięć miesięcy.

 

Jedyne, co wiadomo o jego dalszych losach, to że został wywieziony do obozu koncentracyjnego Neuengamme. Wśród nielicznych zachowanych rzeczy osobistych, które posiadał w momencie aresztowania, znajdowały się książeczka oszczędnościowa i pierścionek z niebieskim kamieniem.

do góry