Nawigacja

Represje sowieckie

Ostatnie słowo polskich żołnierzy zamordowanych w Katyniu

Kartki i listy jeńców polskich wysłane z niewoli sowieckiej to pamiątki mające szczególne znaczenie, zarówno dla ich rodzin jak i dla przechowujących je archiwów. Archiwalia te są ostatnim „słowem” tysiąca polskich żołnierzy zamordowanych w Katyniu oraz świadectwem ich troski o swoich najbliższych, którzy pozostali w okupowanym kraju.

 

Listy i kartki znajdujące się w zasobie Archiwum IPN pochodzą z darów od osób prywatnych oraz są częścią ankiet zgromadzonych podczas realizacji programu „Indeks Represjonowanych”, rozpoczętego w 1988 roku . Rodziny ofiar mordu katyńskiego dołączały je często jako dowody zbrodni popełnionych przez Sowietów.

 

do góry