Nawigacja

Ofiary represji niemieckich

: Krzysztof Kopeć

Dokumenty na temat represji i zbrodni niemieckich, popełnionych na Polakach i obywatelach innych narodowości w latach 1939–1945, znajdują się w przejętych przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu materiałach zgromadzonych przez jego poprzedniczkę, tj. Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

 

Pomocniczą rolę wobec zasobu archiwalnego IPN oraz bazy danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej pełni ogólnodostępna internetowa baza danych programu Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (straty.pl), który prowadzony jest przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie i nadzorowany przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

Baza danych zawiera ponad 5 milionów rekordów odnoszących się do losów obywateli polskich represjonowanych przez III Rzeszę i tworzona jest na podstawie dokumentacji przechowywanej w polskich i zagranicznych archiwach, muzeach, miejscach pamięci i instytucjach zajmujących się problematyką II wojny światowej. Zawiera rekordy dotyczące m.in. pracowników przymusowych, osób wysiedlonych, jeńców wojennych, poległych żołnierzy, więźniów niemieckich zakładów karnych i obozów koncentracyjnych, ofiar egzekucji. Obecnie program uzupełniany jest m.in. o nazwiska polskich obywateli, którzy pochowani zostali na terytorium III Rzeszy. Każdy rekord wprowadzony do programu zawiera informację o represjach oraz podstawę źródłową wskazującą na instytucję, która jest dysponentem danego dokumentu.

 

Prześlij zapytanie

 

do góry