Nawigacja

Ofiary represji niemieckich

: Krzysztof Kopeć

Dokumenty na temat represji i zbrodni niemieckich, popełnionych na Polakach i obywatelach innych narodowości w latach 1939–1945, znajdują się w przejętych przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu materiałach zgromadzonych przez jego poprzedniczkę, tj. Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

 

Pomocniczą rolę wobec zasobu archiwalnego IPN oraz bazy danych Arolsen Archives ( d. Międzynarodowa Służba Poszukiwawcza) pełni ogólnodostępna internetowa baza danych programu Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (straty.pl), który prowadzony był przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Od 2022 r. projekt realizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

Baza danych zawiera ponad 5 milionów rekordów odnoszących się do losów obywateli polskich represjonowanych przez III Rzeszę i tworzona jest na podstawie dokumentacji przechowywanej w polskich i zagranicznych archiwach, muzeach, miejscach pamięci i instytucjach zajmujących się problematyką II wojny światowej. Zawiera rekordy dotyczące m.in. pracowników przymusowych, osób wysiedlonych, jeńców wojennych, poległych żołnierzy, więźniów niemieckich zakładów karnych i obozów koncentracyjnych, ofiar egzekucji. Obecnie program uzupełniany jest m.in. o nazwiska polskich obywateli, którzy pochowani zostali na terytorium III Rzeszy. Każdy rekord wprowadzony do programu zawiera informację o represjach oraz podstawę źródłową wskazującą na instytucję, która jest dysponentem danego dokumentu.

 

Prześlij zapytanie

 

do góry