Nawigacja

Aktualności

Poszukiwani bliscy Waldemara Marii Rowińskiego

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz Arolsen Archives poszukują krewnych Waldemara Marii Rowińskiego, urodzonego 14 września 1923 r. w Porębie na Śląsku

Waldemar Maria Rowiński był uczniem Publicznej Szkoły Powszechnej, a następnie Gimnazjum Męskiego nr 868 im. Św. Stanisława Kostki, zamieszkały w Chorzowie przy ul. 11 Listopada 26. Gdy Waldemar miał siedemnaście lat, został wywieziony pierwszym transportem do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, jako więzień polityczny, a 12 marca 1943 r. przetransportowano go do obozu koncentracyjnego Neuengamme. Zginął 3 maja 1945 r. podczas bombardowania statku „Cap Arcona” w Zatoce Lubeckiej, został pochowany na cmentarzu w Neustadt. Zachowały się po nim dokumenty z czasów szkolnych: legitymacja i świadectwa. Oprócz tego miał przy sobie dwa zdjęcia z wizerunkiem ojca, Czesława Rowińskiego, komisarza policji.

 

Poszukiwania prowadzone są w ramach projektu #StolenMemory, który ma na celu zwrócenie rodzinom zachowanych pamiątek po byłych więźniach obozów koncentracyjnych: https://arolsen-archives.org/pl/nauka-uczestnictwo/wystawy-i-kampanie/stolenmemory/

do góry