Nawigacja

Aktualności

Poszukiwani krewni Mieczysława Borowca

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz Arolsen Archives poszukują krewnych Mieczysława Borowca, urodzonego 10 lipca 1905 r. we Lwowie

 

Mieczysław Borowiec z wykształcenia był inżynierem leśnikiem. 20 czerwca 1940 r. został deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie został zarejestrowany jako więzień polityczny, pod numerem 866. Później przeniesiony przez SS do obozu koncentracyjnego Neuengamme, w którym otrzymał numer 18 425. Mieczysław Borowiec zginął w maju 1945 r. podczas bombardowania statku „Cap Arcona” i został pochowany w Sierksdorfie nad Zatoką Lubecką. Zachowały się jego przedmioty osobiste, które miał przy sobie w chwili aresztowania – skonfiskowane przez SS i przeniesione wraz z nim do Neuengamme – w tym etui opatrzone jego inicjałami oraz pióro. Na piórze widnieje adnotacja „KL Auschwitz”.

 

Poszukiwania prowadzone są w ramach projektu #StolenMemory, który ma na celu zwrócenie rodzinom zachowanych pamiątek po byłych więźniach obozów koncentracyjnych: https://arolsen-archives.org/pl/nauka-uczestnictwo/wystawy-i-kampanie/stolenmemory/

do góry