Nawigacja

Aktualności

#Poszukiwani krewni Bolesława Żurada

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz Arolsen Archives poszukują krewnych Bolesława Żurada, urodzonego 14 listopada 1922 r. w Hermanowej koło Rzeszowa.

Bolesław Żurad został aresztowany 6 listopada 1940 r. i deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. W formularzu personalnym więźnia odnotowano, że był on kowalem, w chwili aresztowania nieżonatym, wyznania katolickiego. 13 grudnia 1940 r. został przeniesiony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W lipcu 1942 r. Bolesława zarejestrowano w więźniarskim szpitalu obozowym, a w marcu 1943 r. przetransportowano do obozu koncentracyjnego Neuengamme. Jego dalszy los pozostaje nieznany. W Arolsen Archives przechowywany jest zegarek kieszonkowy, który Bolesław Żurad miał przy sobie, gdy trafił do niewoli.

 

Poszukiwania prowadzone są w ramach projektu #StolenMemory, który ma na celu zwrócenie rodzinom zachowanych pamiątek po byłych więźniach obozów koncentracyjnych: https://arolsen-archives.org/pl/nauka-uczestnictwo/wystawy-i-kampanie/stolenmemory/.

do góry